Privacy beleid


Ingangsdatum: 24 januari 2019

Marosa Ltd ("ons", "wij" of "onze") beheert de https://marosavat.com-website (hierna de "Service" genoemd).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, toegankelijk via https://marosavat.com

Definities

 • Service. Service is de https://marosavat.com-website die wordt beheerd door Marosa Ltd
 • Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van deze en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).
 • Gebruiksgegevens. Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.
 • Gegevensbeheerder. Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.
  Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.
 • Gegevensverwerkers (of serviceproviders). Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt.
  We kunnen de diensten van verschillende Service Providers gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • Betrokkene (of gebruiker). Betrokkene is elke levende persoon die onze Service gebruikt en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Informatie verzamelen en gebruiken

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of de instructies in elke e-mail die we sturen te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina's is doorgebracht, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookiegegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere trackingtechnologieën gebruikt, zoals beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser de opdracht geven om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze Service te laten werken.
 • Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. We gebruiken beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens

Marosa Ltd gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Service te leveren en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te controleren
 • Technische problemen detecteren, voorkomen en oplossen
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al heeft gekocht of waarover u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen

Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt de rechtsgrondslag van Marosa Ltd voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit privacybeleid af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Marosa Ltd kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u uitvoeren
 • U heeft ons hiervoor toestemming gegeven
 • De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet overschreven door uw rechten
 • Om te voldoen aan de wet

Bewaren van gegevens

Marosa Ltd bewaart uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Marosa Ltd zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar - en onderhouden op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsrechtsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als u zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar het Verenigd Koninkrijk overdragen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, geeft aan dat u instemt met die overdracht.

Marosa Ltd zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Marosa Ltd worden verplicht om uw Persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Marosa Ltd kan uw Persoonsgegevens vrijgeven in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van Marosa Ltd te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Marosa Ltd streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

Als u geïnformeerd wilt worden over welke Persoonsgegevens wij van u hebben en als u deze uit onze systemen wilt laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht om de informatie die we over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks openen, bijwerken of verwijderen in het gedeelte met uw accountinstellingen.
  Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U hebt het recht om een ​​kopie van de informa te ontvangeninformatie die we over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en veelgebruikt formaat.
 • Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken wanneer Marosa Ltd op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Serviceproviders

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service ("Serviceproviders") te vergemakkelijken, de Service namens ons te leveren, Servicegerelateerde services uit te voeren of ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Analyse

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service aangeboden door Google die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
  U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren . De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.
  Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar Google Privacy & Webpagina met voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gedragsremarketing

Marosa Ltd gebruikt remarketingdiensten om u op websites van derden te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 • Google Ads (AdWords). De remarketingservice van Google Ads (AdWords) wordt geleverd door Google Inc.
  U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de advertenties in het Google Display Netwerk aanpassen door naar de pagina met Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads
  Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.
  Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de Google Privacy & Webpagina met voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen onder de 18 jaar ("Kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

We gebruiken cookies om een betere online ervaring te bieden. Meer informatie

Llamar
Contacto